சிரிப்பதற்கு அனுமதி இல்லாத இடம் சொர்க்கமாக இருந்தாலும்
நான் அங்கே போக விரும்பவில்லை
- மார்டின் லூதர் கிங்
நான் உண்மையையும் கடவுளையும் தேடிபோனேன்
முதலில் உண்மையை கண்டேன்
அதனால் கடவுளை இன்னும் கண்டுபுடிக்க முடியவில்லை
- சிநோபான்சி
இந்த உலகில் ஏகப்பட்ட மனிதர்கள்அதீத பசியுடன் இருக்கிறார்கள்
உணவை தவிர வேறு எந்த உருவத்தில் கடவுள்
அவர்கள் முன் வந்தாலும் பயனில்லை
- மகாத்மா காந்தி
உன்னுடைய எதிரி ஒரு தவறு செய்துகொண்டிருக்கும் பொது
ஒருபோதும் தடுக்காதே
- நெப்போலியன் போனபர்ட்
உங்களை நோக்கி குரைக்கும் அணைத்து நாய்களின் மீதும்
நீங்கள் கல் கொண்டு எறிந்தால்
நீங்கள் ஒருபோதும் வீடு போய் சேர முடியாது
-வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்