13-09-2017;
ஹேவிளம்பிநாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயணேவர்ஷ ருதெள ஸிம்ம மாஸே க்ருஷ்ணபக்ஷே அஷ்டம்யாம் புண்ய திதெளசெளம்ய வாஸர ம்ருகசிரோ நக்ஷத்ரஸித்தி நாம யோக பாலவ கரண ஏவங்குணவிஷேஷண விசிஷ்டாயாம்வர்த்தமாநாயாம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஅஷ்டம்யாம்புண்ய திதெள ( ப்ராசீநாவீதி) -------- கோத்ராணாம்--------ஷர்மணாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம்அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹப்ரபிதாமஹாநாம்---------கோத்ராணாம்-----------நாம்நீநாம்வஸுருத்ர ஆதித்ய


ஸ்வரூபாநாம்அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹிப்ரபிதாமஹீணாம் தாயார்வர்க்கம் ----------கோத்ராணாம்------------சர்மணாம்வஸு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாநாம் அஸ்மத் ஸபத்நீக மாதாமஹமாது:பிதாமஹ,மாது:ப்ரபிதாமஹாணாம்உபய வம்ச பித்ரூணாம் தத்

தத்கோத்ராணாம் தத்தத் சர்மணாம்வஸு வஸு ஸ்வரூபாநாம் பித்ருவ்யமாதுலாதி வர்கத்வய அவசிஷ்டாநாம்ஸர்வேஷாம் காருணீக பித்ருணாஞ்ச அக்ஷய த்ருப்த்யர்த்தம்ஸிம்ம கதே/ ஸவிதரிஆஷாட்யாதி பஞ்சமாபரபக்ஷப்ரயுக்த மஹாளய பக்ஷ புண்யகாலே பக்ஷ மஹாளயேஷு மஹாளய சிராத்தம் தில தர்ப்பண ரூபேணஅத்ய கரிஷ்யே

YOU MAY DO WITH THREE SASTRIKALS. ONE FOR VISVEDEVAR; ONE FOR MAHA VISHNU; ONE FOR ALL PITHRUS.