பிறந்த ஸ்டார் ---பட்சி--------மரம் ------------தேவதை -----------------அதிதேவதை

அஸ்வினி ------ரா ஜா ளி----- எட்டி-- சரஸ்வதி---- ஸ்ரீ மாதங்கி
பரணி ---------------காகம் ------நெல்லி --- துர்கா ------- காலபைரவர்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsTO BE CONTINUED

ONLY CHEKING NOW.