பிறந்த ஸ்டார் ---பட்சி--------மரம் ------------தேவதை -----------------அதிதேவதை

அஸ்வினி ------ரா ஜா ளி----- எட்டி-- சரஸ்வதி---- ஸ்ரீ மாதங்கி
பரணி ---------------காகம் ------நெல்லி --- துர்கா ------- காலபைரவர்

TO BE CONTINUED

ONLY CHEKING NOW.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends