ஹனுமாநஞ்ச நா சுனுஹு வாயு புத்தரோ மகாபல ஹ
ராமேஷ்ட பல்குனோ சக்ஹ பின்காக்ஷோ அமிதவிக்ரமஹ

உத தி கி ரமணச்சைவ .சீதா சோக வினாசனஹ

லக்ஷ்மண ப்ரானதாதாச்ச தசக்ரீவச்ய தர் பஹா
த்வாதசைதானி நாமானி கபீந்த்ரஷ்ய மகாத்மந:ஹ
சுவாப கா லே படேநித்யம் யாத்ரா காலே விசேஷ த ஹா
தஸ்ய ம்ருத்யு பயம் நாஷ் தி சர்வத்ர விஜயீ பவேத் .

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends