ஸ்வாமின், அடியேன் நேற்று போஸ்ட் செய்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் விவரமாக பதில் அளித்தற்கு எனது நன்றியை தேறிவித்துக்கொள்கிரேன்..பி.எஸ்.நரசிம்ஹன்