ஸ்வாமின், இதை மிகவும் மனம் நொந்து போஸ்ட் செய்கிறேன் . மஹாலய தர்பந தினத்தில் ஒரு அதிதியை போஜனம் செய்ய அழைத்தால் உடனடியாக அவர் தச்சினை ரூபாய் 500 /- குடு ப்பீரா என்று தான் கேட்கிறார். .எப்படிவும் நமது சக்திக்கு ஏற்றவாறு அவசியம் தக்ஷிணை கொடுப்போம் ஆனால் இது என்ன அதட்டி கேட்டபது என்றே தெரியவில்லை .இப்போது சொல்லும் நமது பிராமன் சமூகம் எங்கே போகிறது என்றே தெரியவிள்ளை. .பி.ஏஸ் நரசிம்ஹன்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends