ஸ்ரீ:
தாராளமாகச் செய்யலாம்,
இதற்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsகுறிப்பு-
10 நாள் அல்லது 3 நாள் தீட்டு உள்ளவர்கள் கூட
அந்த தீட்டைத் தவிர்த்து பின்னர் சீர் செய்யலாம்.