குந்த சதுர்த்தி 20-01-2018

நிர்ணய ஸிந்து 162 ம் பக்கத்தில் மாக சுக்ல சதுர்த்யாம் து குந்த புஷ்பைஹி ஸதா சிவம் ஸம்பூஜ்ய யோ ஹி நக்தாசி ஸம்ப்ராப்னோதி ஸ்ரீயம் நரஹ. சாந்திர மான மாக மாதம், வளர்பிறை

சதுர்த்தியன்று ப்ரதோஷ நேரத்தில் சிவனையும், அம்பாளையும் மல்லிகை பூவால் அர்ச்சிப்பதனால் அளவற்ற ஐஸ்வரியம் பெறலாம் எங்கிறது இந்த நிர்ணய ஸிந்து. பகலில் உபவாஸம் இருந்து

ஆலயத்தில் அல்லது உங்கள் வீட்டில் ஸாயங்கால வேளையில் உமாவுக்கும் உமாபதிக்கும் அபிஷேகம், அர்ச்சனை செய்து ப்ரஸாதம் உண்டு நலம் பெறலாம்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends