வேதாந்த கிரிகெட்
===================


PAVILION - பிரபஞ்சம்
STUMPS (3) - சத்வ குணம் , ரஜோ குணம், தமோ குணம்.
BAIL - பிராணன் (உயிர்)
BATSMAN - ஜீவாத்மா
BAT - விவேகம்
BALLS - மனம்
1 OVER 6 BALLS - காம, குரோத, லோப , மோக, மத, மாச்சர்யம்
BOWLER - காலம் (யமன்)
FIELDSMEN - கர்மேந்திரியங்கள் (5)
ஞானேந்திரியங்கள் (5)
RUNS - ஜீவாத்மா உயிர் வாழும் வருடங்கள்
RUN OUT, HIT WICKET - தற்கொலை
UMPIRE - பரமாத்மா
ஸ்ரீவத்ஸ ஸோமதேவ சர்மா கூறியது


*Vedantic Cricket*
===================


PAVILION - Cosmos

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
STUMPS (3) - TriGunas Sātwik Rajasik & Tamasik


BAIL - PrÓna


BATSMAN - Jeevātma


BAT - Viveka & Vairagya


BALLS - Mind


1 OVER 6 BALLS - Kāma Krodha Lobha Moha Madha Mātsarya


BOWLER - Time / Yama


FIELDSMEN - Karmēndriyas (5) & Jnanēndriyas (5)


RUNS - Jeevātmas life duration


RUN OUT, HIT WICKET - Suicide


UMPIRE - Paramātman


Courtsey: Srivatsa Somadeva Sharma