श्री भगवत् ध्यान सोपानम् - 04/12ஸ்ரீ பகவத் த்யான ஸோபானம்அரங்கன் திருத்தொடை
श्रीमते निगमान्त महा देशिकाय नम:

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
श्रीमान् ; वेङ्कट - नाथार्य: ; कवि - तार्किक - केसरी |


वेदान्त , आचार्य , वर्य: ; मे , सन्निधत्ताम् ! सदा , हृदि ||
ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹா தேசிகாய நம:

.

ஸ்ரீமான் ; வேங்கட - நாதார்ய: ; கவி , தார்க்கிக , கேஸரீ |


வேதாந்த , ஆசார்ய , வர்யோ ; மே , ஸந்நிதத்தாம் ! ஸதா ஹ்ருதி ||

काम आराम , स्थिर कदलिका स्तंभ , सम्भावनीयम् ;

क्षौम आस्लिष्टम् , किमपि , कमला , भूमि , नीला , उपधानम् ; |

न्यञ्चत् , काञ्ची , किरण , रुचिरम् ; निर्विशत् , ऊरु युग्मम्

लावण्य औघ द्वयम् , इव , मति: , मामिका , रङ्ग यून: ||


காம ஆராம ஸ்திர கதளிகா ஸ்தம்ப ஸம்பாவநீயம் ;

க்*ஷௌம ஆஸ்லிஷ்டம் , கிமபி , கமலா , பூமி , நீளா , உபதாநம் ; |

ந்யஞ்சத் , காஞ்சீ , கிரண , ருசிரம் ; நிர்விசத் , ஊரு யுக்மம் ;

லாவண்ய ஔக த்வயம் , இவ , மதி: , மாமிகா , ரங்க யூந: ||


काम .............. மன்மனது

आराम ........... தோட்டத்தில் ,

स्थिर ..... ....... உறுதியாய் இருக்கும் ,

कदलिका ........ வாழைமரத்தின்

स्तंभ .............. கட்டைகள் போல் ,

सम्भावनीयम् ..... நினைக்கக் கூடியதும் ;

क्षौम .............. பீதாம்பரத்தை ,

आस्लिष्टम् ...... அணிந்திருப்பதும் ;

कमला ........... பெரிய பிராட்டிக்கும் ,

भूमि .............. பூமிப் பிராட்டிக்கும் ,

नीला ............. நீளைப் பிராட்டிக்கும் ,

उपधानम् ........ தலையணை போன்றதும் ;

न्यञ्चत् .......... கீழ்ப் பக்கம் செல்லும் ,

काञ्ची ........... மேகலையின்

किरण ............ ஒளிகளால் ,

रुचिरम् ... ....... அழகு பெற்றதாயும் ;

द्वयम् ...... ....... இரண்டு

लावण्य .......... அழகு

औघ ........ ..... வெள்ளம்

इव ............... போன்றதும் ;

किमपि .......... அற்புதமாய் உள்ள

रङ्ग ............. திரு அரங்கன் எனும்

यून: .............. வாலிபனுடைய

ऊरु .............. தொடைகள்

युग्मम् ........... இரண்டையும் ,

मामिका ......... எனது

मति: ............ புத்தி


निर्विशति........ அனுபவிக்கிறது !


ஶ்ரீ வ.ந.ஶ்ரீராமதேசிகாசார்யரின் விளக்கவுரை:

* மன்மதன் அழகுத் தெய்வம் . அவனுக்கு ஒரு தோட்டம். அதில் , மன்மதன் தன் கையாலேயே வாழைக்கன்றுகளைப் பயிர் செய்கிறான் . அவற்றில் , இரண்டு வாழை மரங்கள் , மிகச் செழிப்பாய் வளர்ந்து , அழகு பெற்று , ஓங்கி , காற்று முதலியவற்றால் , அசையாமல் (உலகில் , பலனை ஈன்ற வாழை மரங்கள் அழிவது போல் ) அழியாமல் , நிற்கின்றன. இந்த இரண்டு மரங்களைத்தாம் , திருவரங்கனுடைய , இரண்டு திருத்தொடைகளுக்கும் உவமை கூறலாம் !

* இந்தத் தொடைகளைச்சுற்றி பீதாம்பரத்தை அணிந்துள்ளான் அரங்கன் !

* பெரிய பிராட்டியும் , பூமி தேவியும், நீளைப் பிராட்டியும் அரங்கனது , திருவடிகளை வருடிப் , பணிசெய்யும் போது,களைப்பு ஏற்படின் , அவன் தொடைகளையே , தலையணையாகக்கொண்டு , சாய்ந்து , களைப்பாறுவார்களாம் !

* இடையில் , அவன் அணிந்திருக்கும் , மேகலையில் உள்ள பல்வகை ரத்தினங்களின் ஒளி , கீழே , தொடைகளில் வீசுவதால் , இவையும் , பல நிறங்களுடன் அழகு பெறுகின்றன !

* திரு வயிற்றுக்குக் கீழ் , அழகே உருவு கொண்ட தொடைகள் , இரண்டாகப் பிரிந்து , செல்வதை நோக்கும்போது , அவனுடைய , திருமேனி அழகு , மேல் உள்ள அங்கங்களில் , வெள்ளம்இட்டு , ஓடி , வந்து , திரு வயிற்றின் கீழ் , அவ்வழகு , வெள்ளம் , இரு கூறாகப் பிரிந்து , உள்ளதோ என்று கருதும்படி , உள்ளன !

* எந்நாளும் , வாலிபப் பருவமேஉள்ள , திரு அரங்கனுடைய இரு தொடைகளையும் , என் புத்தி , அனுபவித்துக் கொண்டு கிடக்கின்றது !