20-04-2018 காலடியில்ஆதி சங்கரர் தோண்றிய நாள்-.சித்திரைசுக்ல பக்ஷ பஞ்சமி.சங்கரஜயந்தி.


21-4--2018.ஶ்ரீராமானுஜர் ஜயந்தி.சித்திரைசுக்ல பக்ஷ பஞ்சமி.திருவாதிரைநக்ஷத்திரம்.
22-4-18.பானுஸப்தமி.ஞாயிற்றுகிழமையும்,ஸப்தமிதிதியும் சேர்ந்து வருகிறது.இதுஸூர்ய கிரஹண புண்ய காலத்திற்குசமமானது.காயத்ரிஜபம்,மற்றமந்த்ர ஜபம் செய்யலாம்.தானங்கள்செய்யலாம்.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends