என் அண்ணன் பிள்ளய்க்கு குழந்தை perandadu , அதனால் 10 நாட்கள் விருத்தி , பூஜை, விளக்கு ஏறுதல் கூடாது என்று சாஸ்திரிகள் கூறினர் ,ஏன் ? விள்ளகம் தேவை .

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends