நக்ஷத்திரங்களை,ஜன்மம், அனுஜன்மம், த்ரிஜன்மம் என மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்து கொள்கிறார்கள்.


இம்மாதிரி பிரித்து கொள்வார்கள்.
அசுவதி, மகம், மூலம்,
பரணி,பூரம், பூராடம்
கார்த்திகை,உத்திரம்,உத்திராடம்
ரோஹிணி, ஹஸ்தம், திருவோணம்
ம்ருகசீர்ஷம், சித்திரை,அவிட்டம்
திருவாதிரை, சுவாதி, சதயம்.
புனர்பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி
பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி
ஆயில்யம்,காட்டை,ரேவதி


முதன் முதலில் ஆரம்பிக்கும் தசை:-


அசுவதி மகம் மூலத்திற்கு கேது-வருஷம்-7.
பரணி பூரம், பூராடம்-சுக்கிரன்-20 வருடம்.
கார்த்திகை, உத்திரம், உத்திராடம்-சூரியன்-6


ரோஹிணி,ஹஸ்தம்,திருவோணம்-சந்திரன்-10
மிருகசீர்ஷம், சித்திரை,அவிட்டம்-செவ்வாய்-7
திருவாதிரை,சுவாதி,சதயம்-ராஹு-18


புனர்பூசம்,விசாகம், பூரட்டாதி-குரு-16
பூசம்,அனுஷம்,உத்திரட்டாதி-சனி-19
ஆயியம்,கேட்டை,ரேவதி-புதன்-17.


12 ராசிகள் உள்ளன அல்லவா.
இதை மூன்றாக பிரித்தார்கள்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
மேஷம்,கடகம், துலாம்,மகரம்-சர ராசிகள்.


ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிகம்,கும்பம்- ஸ்திர ராசிகள்.


மிதுனம், கன்னி, தனுஸ், மீனம்--உபய ராசிகள்.


உங்கள் லக்கினம் சர லக்கினமா:- 11ம் வீட்டுக்காரன் பாதகாதிபதி.
உங்கள் லக்கினம் ஸ்திர லக்கினமா_ 9ம் வீட்டுக்காரன் பாதகாதிபதி.
உங்கள் லக்கினம் உபயம் லக்கின்மா-7 ம் வீட்டுகாரன் பாதகாதிபதி.
மேஷம், விருச்சிகம் வீட்டுகாரன்-செவ்வாய்.
ரிஷபம், துலாம்-வீட்டுகாரன்-சுக்கிரன்.
மிதுனம், கன்னி-வீட்டுகாரன்-புதன்.


கடகம்-வீட்டுகாரன்-சந்திரன்.
சிம்மம்- வீட்டுகாரன்-சூரியன்,
தனுசு,மீனம்-வீட்டுக்காரன்-குரு.
மகரம், கும்பம்-வீட்டுகாரன்-சனி.


கிரஹங்களின் அவஸ்தை என்பது- உச்சம், நீசம், பகை, நட்பு முதலியன.
ஒரு கிரஹம் எந்த வீட்டில் உச்சமோ அதற்கு ஏழாவது வீட்டில் நீசம்.ஆகிறது.
சூரியன்-மேஷத்தில் உச்சம் பெறுகிறார். துலாத்தில் நீசமாகிறார்.
சந்திரன்-ரிஷபத்தில் உச்சம்- விருச்சிகத்தில் நீசம்.
செவ்வாய்-மகரத்தில் உச்சம்-கடகத்தில் நீசம்.


புதன்-கன்னியில் உச்சம்-மீனத்தில் நீசம்.
குரு- மகரத்தில் நீசம்----கடகத்தில் உச்சம்.
சுக்கிரன்-மீனத்தில் உச்சம்-கன்னியில் நீசம்.
சனி--துலாத்தில் உச்சம்- மேஷத்தில் நீசம்.


கிரஹங்களின் பார்வை:-
எல்லா கிரஹமும் தான் இருக்கும் வீட்டிலிருந்து 7 வது வீட்டை பார்க்கும்.
சூரியன்- பார்வை-7ம்வீடு.
சந்திரன்- பார்வை-7ம் வீடு,


செவ்வாய்-பார்வை-4,7,8 வீடுகளை பார்க்கும்.
புதன்-பார்வை-7ம் வீடு.


குரு-பார்வை-5,7,9, ம் வீடுகளை பார்க்கும்.
சுக்கிரன்-பார்வை-7ம் வீடு
சனி- பார்வை-3,7,9 ம் வீடுகளை பார்க்கும்.


விஷேச மாரகர்கள்_
சர லக்கினங்களுக்கு 2ம், 7ம் வீட்டு அதிபதிகள்.
ஸ்திர லக்கினங்களுக்கு, 3ம், 8ம் வீட்டு அதிபதிகள்.
உபய லக்கினங்களுக்கு- 7ம், 11ம் வீட்டு அதிபதிகள்.
அசுவதி, பரணி-முழு உடலும் மேஷ ராசியில் உளது.
கிருத்திகை-ஒரு பாதம் தான் மேஷத்தில் உளது;
ஆதலால், கார்த்திகை, உத்திரம், உத்திராடம் -காலற்ற நாள்


உடலற்ற நாள்.;_ மிருக சீர்ஷம், சித்திரை, அவிட்டம்,
தலையற்ற நாள்:- புனர்பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி.


இந்த நாட்கள், மனை முஹூர்த்தம், யாத்திரைக்கு ஆகாது.