வணக்கம் ஐயா,
அஷ்டகயா ச்ராத்தம் என்றால் என்ன? அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன? அதை போன்று வேறு கயா ச்ராத்த வகைகள் உள்ளனவா? இருந்தால் அவற்றை பற்றி விளக்க வேண்டுகிறேன்.தயவுகூர்ந்து தாங்கள் எனது மேற்கண்ட சந்தேகங்களுக்கு
தங்களால் இயன்ற அளவு விரைந்து பதிலளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends