இது ராமேஸ்வரத்தில் தான் செய்ய வேண்டும். 12 பேர் தலைக்கு ஆயிரம் ஆவர்த்தி ஜபம், ஹோமம் செய்ய வேண்டும். தனி எள்ளினால் ஹோமம் செய்ய க்கூடாது என்ற விதி இருக்கிறது. ஆதலால் ஒரு பங்கு எள்ளுக்கு 4 பங்க்கு நெல் கலந்து ஹோமம் செய்கிறார்கள். ராமேஸ்வரத்தில் இதற்கு 25000, ரூபாய் முதல் 40000 ரூபாய் வரை வாங்குகிறார்கள். 12 பேருக்கும் சாப்பாடு உள்பட. குறைந்த பக்ஷம் 12000 ஆவர்த்தி ஹோமம் செய்ய வேண்டும். இதை ஒரு தடவை செய்தால் மறு தடவை 30 வருடங்க்கள் கழித்து தான் செய்ய வேண்டும்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends