பாசுரம் என்றால் என்ன ?

பாசுரம் என்றால் பாலைப் போல பாக்கள் சுரப்பது என்று பொருள்.மேயப் போயிருக்கும் பசுமாட்டுக்குத் திடீரென்று அது தொழுவத்தில் விட்டுவிட்டு வந்துவிட்ட தன இளங்கன்றின் நினைவு வருமாம்.உடனே அதன் மடியிலிருந்து பால் தானாகவே சுரந்து வழியுமாம்.

அதேமாதிரி ஆழ்வார்கள் திருவரங்கத்தானையோ,அல்லது திருவேங்கடத்தானையோ நினைக்க வேண்டியதுதான் தாமதம்.அவர்கள் வாயிலிருந்து பாடல் சுரக்கும்.
அதனால்தான் அவற்றுக்குப் பாசுரம் என்று பெயர் வந்தது."Thirumozhi" literally means "Sacred Sayings" in a Tamil poetic style and "Nachiar" means Goddess.


This pasuram is recited invariably in all vaishnavite temples.

Periyalwar had participated and won a debate on who is the Supreme Para Daiva?.During the victory procession,the supreme lord and his consort came rushing seated on Garuda.

On seeing the Lord ,Periyalwar got worried that such a beautiful Lord may get Drushti and does Mangalasasanam.


Mangalasasanam means "praying that the holy shrines be happy all the time".

PASURAM

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsPallandu,pallandu pallayirath aandu*
Pala koti noor ayiram*Mallanda thin tholl manivanna*
Un sevadi seviithirukappu*Adiyom odum ninodum*
Piru indri ayiram pallandu*Vadivay nin vala marpinil *
vaghkindra mangayum Pallandu*Vadivar sothi valtath urayum
sudar azhiyum Pallandu*Padai por pukku muzhangum ap panchasanniyamum
Pallande.


MEANING

For many hundreds,thousandsand crores of years ,the Gem -Hued Lord with mighty wrestling shoulders,his bright red lotus feet be protected.This inseparable bond between us,may it last many thousand years.To the Thayar who ever adorns the Lord's right chest many thousand years. To the fiery luminous sudharshan chakra on the right hand,many thousand years.To the Panchajanya ,the famous conch which stikes terror in the battle field ,many thousand year


Source: web search

This post is for sharing only, no intention to violate any copy rights