நான்கு வேதங்களில் அதர்வண வேதம் மாந்த்ரீகம் ஏவல் பில்லி சூன்யம் black magic இவற்றிக்கு பயன்படுகிறது ஸ்ரீ தத் தாத்ரயார் கையில் பிடித்திருக்கும் 4 நாய்களும் நான்கு வேதம் என்றும் அதர்வ வேதம் மட்டும் கருப்பு நாயாக சித்தரிக்கப்படுகிறது என்றும் கூருகிரர்களே உண்மையா தயவுசெய்து தெரிந்தவர்கள் விளக்கவும்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends