இந்த இரண்டுக்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளனவே இவற்றில் குறிக்கப்படும் ஜாதகங்களுள்ளும் வேறுபாடு காணப்படுமே எது சரி என்று எடுத்துக்கொள்வது திருமனப்பொருத்தம மற்றும் ஜாதகப்ப்பலன் இரண்டிற்கும்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends