வாக்கியபஞ்சாங்கம்.
பாம்புபஞ்சாங்கம்-2020-21. மேஷரவி 33-15. 7-18 பி.எம்.
சைத்திரக்ருஷ்ண பக்ஷம்.
சித்திரை-1செவ்வாய்- சார்வரிதமிழ் வருட பிறப்பு. பஞ்சாங்கபடனம்.
2 புதாஷ்டமி

 1. சிரவண விருதம்.; தனிய நாள்.

 2. ஸர்வ ஏகாதசி. பாப மோசினி.
 3. கரி நாள். ஹரி வாசரம்-03-34.
 4. பிரதோஷம். மத்ஸ்ய ஜயந்தி.; ரமண மகரிஷி ஆராதனை.
 5. மாத சிவராத்திரி- வை-சிரா.; கிருஷ்ணாங்காரஹ சதுர்தசி
 6. ஸர்வ அமவாசை.
 7. இஷ்டி; வைசாக ஸ்நான ஆரம்பம். வைசாக சுக்ல பக்ஷம்.வாஸ்து 8டு9-30.

  Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
  JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
 8. வைசாக சுத்தம், சந்திர தரிசனம்.
 9. க்ருத்திகை விரதம். ஶ்யாமா சாஸ்திரிகள் ஜயந்தி.
 10. அக்ஷய த்ருதியை; க்ருத யுகாதி;பல ராம ஜயந்தி.
 11. மாத சதுர்த்தி; வார்த்தா கெளரி விரதம்.
 12. ஸ்ரீ சங்கர ஜயந்தி;ராமானுஜ ஜயந்தி;லாவன்ய கெளரி விரதம்.கரி நாள்.
  .
 13. சஷ்டி விரதம்


 14. வாஸவி ஜயந்தி; அவமாகம். நெரூர் சதாசிவ ப்ரும்மம் ஆராதனை
 15. அக்னி நக்ஷத்ர தோஷாரம்பம். ;ஸ்மார்த்த மோஹினி ஏகாதசி. தனிய நாள்.
 16. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஏகாதசி; ஹரி வாஸரம் 05-10 மோஹினி ஏகாதசி; மதுரை மினாட்சி திருக்கல்யாணம்.
 17. ப்ரதோஷம்.
  23. ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ம ஜயந்தி
  24.மதுரை கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இரங்குதல்; வ்ய-சிரா.,.பௌர்னமி விரதம்.
  சித்ரா பெளர்ணமி; சித்ர குப்த பூஜை; ஈசான பலி.
  25. இஷ்டி. அனுஷம் நக்ஷத்திரம்.வைசாக க்ருஷ்ண பக்ஷம்.26.
27 சங்கடஹரசதுர்த்தி.
28.
29.
30, சிரவணவிரதம். நடராஜர்அபிஷேகம்.
ரிஷபரவி--28-52.5-31 பி.எம்.


வைகாசி-1.விஷ்ணுபதி புண்யகாலம்.
2.

 1. வை--சிரா.
  4 தத்தாத்ரேய ஜயந்தி.

 2. சர்வ ஏகாதசி- வருதினி


 1. மாத சிவராத்திரி; ப்ரதோஷம்; கரி நாள்.


 2. ஸர்வ அமாவாசை; க்ருத்திகை. வைசாக ஸ்நானம் முடிவு. தனிய நாள்.
 3. இஷ்டி, ஜ்யேஷ்ட சுத்தம்; கர வீர விருதம்.
 4. சந்திர தரிசனம்; புன்னாக கெளரி விரதம்.
 5. ரம்பா த்ருதியை;
 6. சதுர்த்தி விரதம்; கதளி கெளரி விரதம்.உமா அவதாரம்.;பெளம சதுர்த்தி.
  15 சஷ்டி விரதம், ஆரண்ய கெளரி விரதம், அக்னி நக்ஷத்திர முடிவு.
  16.கரி நாள்.
  17. கரி நாள்.
  19.விய சிரா. கங்கா அவதாரம். பாப ஹர தசமி.
  20. ஸர்வ ஏகாதசி. நிர்ஜலா ஏகாதசி.
  21. பிரதோஷம்; அவமாகம். கவாய மான துவாதசி வாஸ்து.9டு 10-30
  22. வைகாசி விசாகம்.; தனிய நாள்.ஆலங்குடி பெரியவா ஆராதனை
  23. பெளர்ணமி விரதம்; சத்ய நாராயண பூஜை; இந்திர மனு; -கா-மா-வை.
  23. வட சாவித்திரி விரதம். அனுஷம்.காஞ்சி மஹா பெரியவா ஜயந்தி
  24. இஷ்டி, ஜ்யேஷ்ட பகுளம்.
  27. சங்கட ஹர சதுர்த்தி. பெளம சதுர்த்தி.
  28. சிரவண விரதம். வை-சிரா
  29.
  32. மிதுன ரவி-53.04=03-15 .எம்.
  ஆனி-1.ஷட சீதி புன்ய காலம். கரி நாள்.
  3. ஏகாதசி; கூர்ம ஜயந்தி.அபரா ஏகாதசி
  4. ப்ரதோஷம்; க்ருத்திகை விரதம்.
  5. மாத சிவராத்திரி.
  6. அமாவாசை.;கரி நாள்.
  7. சூர்ய கிரஹணம்.
  8.இஷ்டி, சந்திர தரிசனம். ஆஷாட சுத்தம். தனிய நாள். வாராஹி நவராத்திரி.ஆரம்பம்.
  9. அம்ருத லக்ஷமி விரதம்.
  10. சதுர்த்தி விரதம்.
  11. ஸ்கந்த பஞ்சமி; சமீ கெளரி விரதம்.
  12. சஷ்டி விரதம்; அவமாகம். குமார சஷ்டி;
  13.விய-சிரா; ஆனி திருமஞ்சனம்.
  15. சுதர்சன ஜயந்தி.; வாராஹி நவராத்திரி முடிவு.


  16. சாக்ஷூஸ மனு.
  17. சயன ஏகாதசி./தேவ சயானி.ஏகாதசி; லக்ஷ ப்ரதக்ஷிண விரதாரம்பம்.
  18.பிரதோஷம்; அனுஷம்.சாதுர் மாஸ்ய விரதாரம்பம்; சாக விரதம்.
  20.. பெளர்ணமி; சத்ய நாராயண பூஜை; குரு பூர்ணிமா; -கா-மா-வை.
  20. அக்னி ஸாவர்ணி மன்வாதி.
  21. இஷ்டி.; வியாசபூஜை;
  22. ஆஷாட பகுளம். வை-சிரா. தனிய நாள்.
  23. சிரவண விரதம்
  24. சங்கட ஹர சதுர்த்தி
  28 பானு ஸப்தமி.


ஆடி-1.வியாழகிழமை;- தக்ஷிணாயனபுண்ய காலம்.கடகரவி:- 29.42=5-55 பி.எம்.
அபராஏகாதசி.க்ருத்திகைவிரதம்; ஆடி பண்டிகை.

 1. கரி நாள்.
 2. பிரதோஷம்.
 3. மாத சிவராத்திரி.
 4. . ப்ரதக்ஷிண அமாவாசை.
 5. சிராவண சுத்தம்; இஷ்டி.
 6. சந்திர தரிசனம். தனிய நாள்.
 7. விய-சிரா; ஸ்வர்ண கெளரி விரதம்.
 8. சதுர்த்தி விரதம்; திருவாடி பூரம்.தூர்வா கணபதி விரதம் ; நாக சதுர்த்தி.
 9. கருட /நாக பஞ்சமி; கரி நாள்.


 10. சஷ்டி விரதம். வாஸ்து: 6-52 டு 8-22.
 11. சீதளா சப்தமி.
  13. அவமாகம்.
  15. புத்ரதா ஏகாதசி. ததி விரதம் ஆரம்பம்.அனுஷம்.
  16. வர லக்ஷமி விரதம்; வை-சிரா; ஹரி வாஸரம் 01-54.
  17. பிரதோஷம்.
  18. பதினெட்டாம் பெருக்கு.
  19.பெளர்ணமி; யஜுர் உபாகர்மா;சிரவண விருதம்.ஹய க்ரீவ ஜயந்தி. ரக்ஷா பந்தனம்;ஸர்ப்ப பலி ஆரம்பம்.
  20. காயத்ரி ஜபம்; கரி நாள்; தனிய நாள்; சிராவண பகுளம்.; ருக்உபாகர்மா.


  21.அசூன்ய சயன விருதம்.
  23. மஹா சங்கட ஹர சதுர்த்தி,.
  27. கோகுலாஷ்டமி; ஸூர்ய ஸாவர்ணி மனு.
  28. ஆடி க்ருத்திகை. புதாஷ்டமி
  31. காமிகா ஏகாதசி.ஹரி 06-19.
  32. பிரதோஷம். சிம்ம ரவி 57-54=05-15-.எம்.ஆவணிமாதம்.
17-08-20201.விஷ்ணு பதி புண்யகாலம்; மாத சிவராத்திரி; வ்ய-சிரா;

 1. ஸர்வ அமாவாசை; கரி நாள்; தர்ப்பை ஸங்கிரஹம்.க்ருஷ்ண அங்காரஹ சதுர்தசி காலை 10 மணி வரை உள்ளது.
 2. இஷ்டி.
 3. சந்திர தரிசனம்; அவமாகம்; பாத்ர பத சுத்தம்; கல்கி ஜயந்தி.
 4. தாமஸ மன்வாதி; ஹரி தாளிகா/ விபத்தாரா கெளரி விரதம்.
 5. . விநாயக சதுர்த்தி; ஸாமோபாகர்மா.
 6. ரிஷி பஞ்சமி.; தனிய நாள்.
 7. சஷ்டி விரதம்/ஸூர்ய சஷ்டி/ குமார தர்சன்.
 8. அமுக்தாபரண சப்தமி; கரி நாள்.
 9. வை-சிரா; ஜேஷ்டாஷ்டமி;லக்ஷ்மி ஆவாஹனம். ராதாஷ்டமி;அனுஷம்;புதாஷ்டமி.


 10. கேதார வ்ருத ஆரம்பம்.
 11. ஆவணி மூலம்.
 12. பரிவர்த்தன ஏகாதசி. வாமன ஜயந்தி.; பயோ விரதம்.
 13. பிரதோஷம்
 14. ஓணம் பண்டிகை; சிரவண விரதம்
 15. ராகு கேது பெயர்ச்சி; அனந்த பத்மனாப விரதம்; பெளர்ணமி விரதம். உமா மஹேஸ்வர விருதம். அனந்த கெளரி விரதம்.
 16. மஹாளய பக்ஷாரம்பம்.
 17. பாத்ரபத பகுளம்.;தனிய நாள்.

 18. சங்கட ஹர சதுர்த்தி,; ப்ருஹதி கெளரி விரதம்.

 19. மஹா பரணி.
 20. க்ருத்திகை விரதம்.


 21. ஸ்ரீ வைகானஸ ஸ்ரீ ஜயந்தி.
 22. மத்யாஷ்டமி; பாஞ்ச ராத்ர முனித்ரய ஜயந்தி.
 23. அ விதவா நவமி.
 24. விய-சிரா; மஹாவியதீ பாதம்;
 25. அஜா ஏகாதசி. கரி நாள்.
 26. ஸன்யஸ்த மஹாளயம். த்வாபர யுகாதி.
 27. பிரதோஷம்; மாத சிவராத்திரி. கஜச்சாயை.
 28. கேதார விரதம் முடிவு. போதாயன அமாவாசை. சஸ்த்ரஹத மஹாளயம்.புரட்டாசிமாதம். 1. கன்யா ரவி00-04=06 .எம்.ஷடசீதி புண்ய காலம்; மஹாளயஅமாவாசை; மாஷா கெளரிவிரதம்.

 1. அதிக ஆஸ்வீஜ சுத்தம்.சந்திர தரிசனம்; இஷ்டி.

 2. சதுர்த்தி விரதம்.
 3. வை.-சிரா; அவமாகம்.
 4. சஷ்டி விரதம்.; அனுஷம்.


 5. தனிய நாள்.

 6. சிரவன விருதம்; பத்மினி ஏகாதசி.  1. ப்ரதோஷம்.


  1. பெளர்ணமி;
  2. கரி நாள்; அதிக ஆஸ்வியூஜ பகுளம்;இஷ்டி.
   19. க்ருத்திகை விரதம்;சங்கடஹர சதுர்த்தி.
   20. பெளம சதுர்த்தி
   21. வியதீ-சிரா.
   26. தனிய நாள்.
   27. பரமா ஏகாதசி.
   28.பிரதோஷம்.; கோவத்ஸ த்வாதசி
   29. மாத சிவராத்ரி; அவமாகம்; கரி நாள்.
   30. வை-சிரா; அமாவாசை.
ஐப்பசிமாதம். துலாரவி-27-26=05-11 பி.எம்.


17-10-2020ஐப்பசி-1. நிஜஆஸ்வீஜ சுத்தம்; விஷுபுண்ய காலம். சரத்நவராத்திரி ஆரம்பம். இஷ்டி;துலா ஸ்நான ஆரம்பம்.

 1. சந்திர தரிசனம்.; சந்த்ரோதய கெளரி விரதம்.
 2. அனுஷம்.
 3. பெளம சதுர்த்தி.சதுர்த்தி விரதம்.

 4. கரி நாள்; சஷ்டி விரதம்.

 5. சிரவண விரதம்; தனிய நாள்.
 6. ஸரஸ்வதி பூஜை; ஆயுத பூஜை; ஸ்வாயம்புவ மனு;
 7. விஜய தசமி.; தசரத லலித கெளரி விரதம்.


 8. பாபாங்குசா ஏகாதசி; த்வி தள விரதம்.விரதம்.வாஸ்து 7டு 8-30.
 9. ப்ரதோஷம்.

 10. பெளர்ணமி விரதம்.சந்தான கோபால விருதம். கோஜாகரி விருதம்.அன்னாபிஷேகம்.
 11. இஷ்டி; நிஜ ஆஸ்வீஜ பகுலம்; விய சிரா;
 12. க்ருத்திகை விரதம்.
 13. சந்திரோதய கெளரி விரதம்;
 14. சங்கட ஹர சதுர்த்தி; தனிய நாள்.
 15. கரி நாள்


  26. வை சிரா ;இந்திரா ஏகாதசி;
  27. பிரதோஷம். கோவத்ஸ த்வாதசி;யம தீபம்
  28. மாத சிவ ராத்திரி.; தன்வந்திரி ஜயந்தி; யம தீபம்.
  29. ஸர்வ அமாவாசை; தீபாவளி பண்டிகை.லக்ஷ்மி குபேர பூஜை பூஜை
  ; கேதார கெள்ரி விரதம். யம தர்ப்பணம்.
  30. இஷ்டி,;கடை முகம்; குரு பெயர்ச்சி; ஸ்கந்த சஷ்டி விரதம் ஆரம்பம்.


  1. கார்த்திகை மாதம்;- விருச்சிக ரவி 21-33=02-35 பி.எம்.
16-11-2020 கார்த்திகை-1. சந்திரதரிசனம்; கார்த்திகைசுத்தம்; முடவன்முழுக்கு;விஷ்ணுபதிபுண்ய காலம். கரிநாள். கார்த்திகஸ்நான ஆரம்பம். ஆகாசதீபம் ஒரு மாதம் இன்று முதல்ஏற்றலாம். ப்ராத்ருத்விதியை; அனுஷம்.

 1. அவமாகம்; த்ரி லோசன கெளரி விரதம்.
 2. சதுர்த்தி விரதம்;

 3. சூர ஸம்ஹாரம்; ஸ்கந்த சஷ்டி விரதம்
 4. சிரவண விரதம்; மித்ர/ நந்த ஸப்தமி.
 5. கோஷ்டாஷ்டமி/கோபாஷ்டமி;
 6. த்ரேதா யுகாதி. தனிய நாள். வாஸ்து;- 10-15 டு 11-45.

 7. கரி நாள்.
 8. ப்ரபோதினி; தேவுத்தானி/ கைசிக ஏகாதசி ; சாதுர் மாஸ்ய விரத பூர்த்தி. பீஷ்ம பஞ்சக வ்ருத ஆரம்பம்.வ்ய -சிரா.
 9. ப்ரதோஷம்; ஸ்வாரோசிஷ மன்வாதி; ; ப்ருந்தாவனத்வாதசி;துளசி விவாஹம். யாக்கிய வல்கியர் ஜயந்தி. கீதா ஜயந்தி.
 10. பரணி தீபம்; தனிய நாள்.
 11. ஸ்ரீ வைகானச தீபம்; அன்னாமலை தீபம்; ஸர்வாலய தீபம்.
 12. பெளர்ணமி விரதம்; க்ருத்திகை விரதம்.;பாஞ்ச ராத்ர தீபம்;-கா-மா-வை.; க்ருத்திகா மண்டல வேத பாராயணம் ஆரம்பம்.தக்ஷ ஸாவர்ணி மனு. கார்த்திக கெளரி விருதம். பீஷ்ம பஞ்சக விரத முடிவு.
 13. இஷ்டி; கார்த்திகை பகுளம்.; கரி நாள்.
 14. சங்கடஹர சதுர்த்தி.


 15. வை.சிரா.;
 16. காலபைவராஷ்டமி
 17. மஹாதேவாஷ்டமி; வைக்கத்து அஷ்டமி;


 18. ரமா ஏகாதசி; அவமாகம்.
 19. ப்ரதோஷம்; கார்த்திகை கடை ஞாயிறு.; அனுஷம்
 20. மாத சிவராத்திரி;
 21. ப்ரதக்ஷிண அமாவாசை; கார்திக ஸ்நானம் முடிவு. திருவிச நல்லுர் கங்கார்ஷனம்.
 22. இஷ்டி; மார்க சிர சுத்தம்; தனுர் ரவி 51-57=02-45 .எம். தனுர் மாத பூஜை.மார்கழிமாதம். 16-12-2020. புதன்-1.ஷடசீதிபுண்ய காலம் சந்திர தரிசனம், 1. திந்த்ரினி கெளரி விரதம்.தனுர் மாத பூஜை ஆரம்பம்.
  3சதுர்த்தி விரதம்; சிரவண விரதம்.பதரி கெளரி விரதம்;

  5சம்பா சஷ்டி; நகரத்தார் பிள்ளையார் நோன்பு.;சிவ லிங்க தரிசனம்.

6 கரி நாள்

 1. 7வ்ய-சிரா; தனுர் வ்யதீபாதம்;மைதுலாஷ்டமி.
  8தனிய நாள்.
  9கரி நாள்.
  10வைகுண்ட ஏகாதசி./மோக்ஷதா-/முக்கோடி ஏகாதசி.
  11.கரி நாள்; சனி பெயர்ச்சி; ஹரி வாசரம் .08-18
  12ப்ரதோஷம். க்ருத்திகை விரதம்.
  14பெளர்ணமி விரதம். லவண தானம். ஸர்ப்ப பலி உத்ஸர்ஜனம். தத்தாத்த்ரேயர் ஜயந்தி.
  15பரசு ராம ஜயந்தி; ஆருத்ரா தரிசனம்.இஷ்டி;
  16மார்க சிர பகுளம்.
  17வை-சிரா.
  18சங்கட ஹர சதுர்த்தி.

  20அவமாகம்.
  21 திஸ்ரேஷ்டகா
  22புதாஷ்டமி; அஷ்டமி ப்ரதக்ஷிணம். அஷ்டகா.
  23அன்வஷ்டகா; சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் ஆராதனை.


  25உத்பன்ன ஏகாதசி,
  26ப்ரதோஷம்.; தனிய நாள்; காஞ்சி மஹா பெரியவா ஆராதனை
  27மாத சிவ ராத்திரி. கூடாரை வல்லி.
  28க்ருஷ்ன அங்காரக சதுர்தசி; ஸர்வ அமாவாசை; ஹனுமத் ஜயந்தி.
  29.இஷ்டி; போகி பண்டிகை;


தைமாதம்-14-01-2021.வியாழன். 1. மகர ரவி 12-50=11-06 .எம்.உத்திராயண புண்ய காலம். பொங்கல் பண்டிகை;சந்திர தரிசனம். கரி நாள்.சிரவண விருதம். புஷ்ய சுத்தம்.
 2. கனு, கரி நாள். மாட்டு பொங்கல்.
 3. கரி நாள்; விய சிரா; சதுர்த்தி விரதம்.


 4. சஷ்டி விரதம்

 5. தனிய நாள்.

 6. க்ருத்திகை விரதம்.
 7. புத்ரதா ஏகாதசி; கரி நாள்; ரைவத மன்வாதி.


 8. வாஸ்து 9-52 டு 11-22.
 9. ப்ரதோஷம்; வை-சிரா.

 10. தை பூசம்;பெளர்ணமி விரதம்.; தனிய நாள்
 11. இஷ்டி; புஷ்ய பகுளம்.
 12. கரி நாள்.

 13. சங்கட ஹர சதுர்த்தி.
 14. தியாகராஜர் ஆராதனை: சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் கயந்தி.
  21. திஸ்ரேஷ்டகா
  22. அஷ்டகா.
  23. அன்வஷ்டகா.
  24. த்ரைலோக்கிய கெளரி விரதம். அனுஷம்


  25. சபலா ஏகாதசி.; ஸ்மார்த்த ஏகாதசி.
  26. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஏகாதசி[ ஹரி வாஸரம்-10.34.
  27.ப்ரதோஷம்.
  28. மாத சிவராத்திரி;வ்ய-சிரா;
  29. தை அமாவாசை;
  30. மாக சுத்தம்.விஷ்ணு பதி புண்ய காலம். கும்ப ரவி 40-01=10பி.எம்.
  மாக ஸ்நானம் ஆரம்பம்.; ஶ்யாமளா நவராத்திரி ஆரம்பம்.


  மாசி-1. சந்திர தரிசனம்.


  3 சதுர்த்தி விரதம்.; குந்த சதுர்த்தி.
  4. வஸந்த பஞ்சமி.
  5. சஷ்டி விரதம்.
  6. ரத சப்தமி; வைவஸ்வத மன்வாதி.
  7. க்ருத்திகை விரதம்.;
  8. வை-சிரா. பீஷ்டாஷ்டமி.
  9. ஶ்யாமளா நவராத்திரி முடிவு.; மத்வாசார்யார் ஜயந்தி.
  11. ஷட் திலா ஏகாதசி.
  12. ப்ரதோஷம்.; தில பத்ம த்வாதசி.
  15. பெளர்ணமி. கரி நாள். மாசி மகம்.;தனிய நாள்;கலி யுகாதி;-கா-மா-வை ; லலிதா ஜயந்தி. ஹோலி ; காம தஹனம்.
  16. மாக பகுளம்; கரி நாள்.;இஷ்டி;
  17. கரி நாள்.
  18. சங்கட ஹர சதுர்த்தி;பெளம சதுர்த்தி.
  19. அவமாகம்.


 15. அனுஷம் திஸ்ரேஷ்டகா.
 16. அஷ்டகா.
 17. அன்வஷ்டகா
 18. வ்ய-சிரா.; தனிய நாள்.
  25. ஜயா ஏகாதசி.

  26ப்ரதோஷம்; சிரவண விரதம்.
  27மஹா சிவராத்திரி.; வீபூதி தயாரித்தல்.
  28போதாயன அமாவாசை. மெளனி அமாவாசை.; மாக ஸ்நான முடிவு.
  29 அமாவாசை-துவாபர யுகாதி.; தர்ப்ப ஸங்கிரஹம்.  பங்குனி மாதம்-1. 14-03-2021. மீன ரவி 28-30=05-22 பி.எம். பால் குண சுத்தம் காரடையான் நோன்பு-- சரடு கட்டி கொள்ள 15-30 டு 16-30.பி.எம்.
  4. வை-சிரா; சதுர்த்தி விரதம்.
  5. க்ருத்திகை விரதம். முத்து சுவாமி தீக்ஷிதர் ஜயந்தி.
  6. சஷ்டி விரதம்; கரி நாள்.
  12. ஆமலகி ஏகாதசி. அவமாகம்.
  13. ப்ரதோஷம்.
  15. பெளர்ணமி விரதம்; பங்குனி உத்திரம்;
  கரி நாள்; ப்ருஹ்ம ஸாவர்ணி மனு.
  16. இஷ்டி; பால்குண பகுளம்.


  18. சங்கட ஹர சதுர்த்தி.; தனிய நாள்;
  19. கரி நாள். அனுஷம்
  20. விய-சிரா.
  21. திஸ்ரேஷ்டகா.
  22. அஷ்டகா.
  23. அன்வஷ்டகா.
  24. சிரவண விருதம்; அவமாகம்.; தனிய நாள்.


  25. ஸ்மார்த்த விஜயா ஏகாதசி.
  26. வைஷ்ணவ விஜயா ஏகாதசி ஹரி வாஸரம் 12-57.
  27. ப்ரதோஷம்.
  28. மாத சிவராத்திரி.
  29. ஸர்வ அமாவாசை.ருத்ர ஸாவர்ணி மனு.
  30. வை-சிரா;ப்ரதக்ஷிண அமாவாசை. வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பம்.
  31. யுகாதி பண்டிகை; தெலுங்கு வருட பிறப்பு. சந்திர தர்சனம். மேஷ ரவி
  48.51=01-30 .எம். சைத்ர சுத்தம்.  1. சித்திரை-1. பிலவ தமிழ் வருட பிறப்பு; விஷு புண்ய காலம்.