தர்பை ஸங்கிரஹம்.
06-09-2021.
அவ்வப்போது தர்பை எனும் நாணல் புல்லை எடுத்து வந்து தான் வைதீக காரியங்களுக்கு உபயோகபடுத்த வேண்டும்.அவ்வாறு இயலாதவர்கள் ஆவணி மாதம் அமாவாசை தினத்தன்று மொத்தமாக தர்ப்பைகளை சேகரித்து வைத்துக்கொண்டு ஒரு வருஷம் வரை அந்த தர்பத்தை சிறிது சிறிதாக உபயோகபடுத்தலாம்.


தர்பங்களை அறுத்து எடுத்து கொண்டு வர மந்திரம். விரிஞ்சினா ஸஹோத்பன்ன பரமேஷ்டீ நிஸர்கஜ: நுத ஸர்வாணி பாபானி தர்ப்ப ஸ்வஸ்திகரோ மம.


ப்ருஹ்ம தேவனுடன் ஒன்றாக தோன்றிய தர்பமே. எனது அனைத்து பாபங்களையும் போக்கி மங்களத்தை செய்பவையாக நீ இரு.


கோகுலாஷ்டமி:-
ஸ்ரீ மத் பாகவதத்தை ஸப்தாஹ விதிப்படி ஏழு நாட்களில் கீழ் கண்டவாறு பாராயணம் செய்யலாம்.
ஸ்ரீ ராம நவமியை கர்போத்ஸவம், ஜனனோத்ஸவம் என கொண்டாடுவது போ கோகுலாஷ்டமியையு ம் கொண்டாடலாமே.


1.முதல் ஸ்கந்தம் முதல் ஸர்கம் முதல் 3வது ஸ்கந்தம் 19 வது ஸர்கம் வரை; யக்ஞ வராஹ சரித்ரம் நிவேதனம்:- சக்கரை வல்லி கிழங்கு; கடலை உருண்டை;


2. 3வது ஸ்கந்தம் 20 சர்க்கம் முதல் 5வது ஸ்கந்தம் 3வது ஸர்கம் முடிய த்ருவ சரித்ரம்; நிவேதனம் பல வகை பழங்கள், இலந்தை பழம்.


3. 5வது ஸ்கந்தம் 4 முதல் 7வது ஸ்கந்தம் 5வது ஸர்க்கம் முடிய ஸ்ரீ நரசிம்மாவதாரம்; நிவேதனம் பானகம் நீர்மோர்.


4. 8வது ஸ்கந்தம் 1 முதல் 10 ஆவது ஸ்கந்தம் 3ஆவது ஸர்கம் முடிய பயோ விரதம் நிவேதனம் பால் பாயசம்


5. 10 ஆவது ஸ்கந்தம் 4 முதல் 10 ஆவது ஸ்கந்தம் 54 ஆவது ஸர்கம் முடிய ருக்மணி கல்யாணம் நிவேதனம் பருப்பு தேங்காய், பக்ஷணங்கள்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
6. 10 ஆவது ஸ்கந்தம் 55 முதல் 11 ஆவது ஸ்கந்தம் 13 ஆவது சர்க்கம் முடிய குசேலோபாகியானம் நிவேதனம் அவல், பழங்கள்.


7.11ஆவது ஸ்கந்தம் 14 முதல் 12 ஆவது ஸ்கந்தம் 13 ஆவது ஸர்க்கம் முடிய நிவேதனம் சக்கரை பொங்கல், வடை. பாகவத பூர்த்தி.


24-08-2021 டு 30-08-2021 கர்போத்சவம். ; 30-08-2021 டு 05-09-2021 முடிய ஜனனோத்ஸவம்.