சந்தனம் இட்டுக்கொள்வதில் ஏ தாவது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வுள்ளதா ?


பெண்கள் சந்தனத்தை கழுத்தில்தான் இட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல ஆண்கள் சந்தனத்தை நெற்றியில் இட்டுக்கொள்ளவேண்டும் .உபசாரத்திற்கு சந்தன குழம்பை மதிய உணவிற்கு பிறகும் ,சமாராதனைக்கு பிறகும் மார்பு,கைகளிலும் பூசிக்கொள்ளலாம்.
பெண்களும் வேதமும்
பெண்கள் வேதம் கற்கலாமா? காயத்ரி மந்த்ரம் கூறலாமா ?
கூடாது.சாஸ்திரம் இடம் தரவில்லை.
தீபம்
இல்லத்தில் சுவாமிக்கு தீபம் ஏற்ற எந்த எண்ணையை உபயோகிக்கலாம் ?


நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றலாம் .சௌகரியப்பட்டால் நெய்யினாலும் தீபம் ஏற்றலாம் .ஆனால் தயவு செய்து கடலெண்ணை மட்டும் உபயோகித்து தீபம் ஏற்ற வேண்டாம் .
கடி சூத்ரம்.
அரணாக்கயிறு சிறு குழைந்தைகளுக்கு கட்டும் பழக்கம் நம்மிடம் வுள்ளது.பெரியோர்களும் கட்டிக்கொள்ளலாமா?
வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் ஆண்கள் யாவரும் கட்டிக்கொள்ளலாம் .மிகவும் மகிமை வாய்ந்தது .Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
நன்றி; ஸ்ரீ சர்மா சாஸ்த்ரிகள்