போர் ஒக்கப் பண்ணி இப்பூமிப் பொறை தீர்ப்பான்
தேர் ஒக்க ஊர்ந்தாய் செழுந்தார் விசயற்காய்
கார் ஒக்கு மேனிக் கரும் பெருங் கண்ணனே
ஆரத் தழுவாய் வந்து அச்சோ அச்சோ
ஆயர்கள் போரேறே! அச்சோ அச்சோ.
பொருள்:இந்த பூமியின் பாரத்தைக் குறைப்பதற்காக யுத்தம் செய்தவனே! மலர் மாலை அணிந்திருக்கும் அர்ஜுனனின் தேரைச் செலுத்தியவனே! கருமேக மேனியனே! பெரிய கண்களைக் கொண்டவனே! கண்ணா! ஆயர்குலத்தில் உதித்த காளையே! என்னை அன்புடன் தழுவிக்கொள்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends