நச்சுவார் முன் நிற்கும் நாராயணன் தன்னை
அச்சோ வருக என்று ஆய்ச்சி உரைத்தன
மச்சு அணி மாடப் புதுவை கோன் பட்டன்சொல்
நிச்சலும் பாடுவார் நீள் விசும்பு ஆள்வரே.
பொருள்:தன்னை விரும்புபவர் முன்னே வந்து அருள்புரிபவன் நாராயணன். ஆயர்குலத்தில் உதித்த யசோதை, அப்பெருமானிடம் பல வேண்டுதல்களை வைத்தாள். அவற்றையெல்லாம், மாளிகைகள் நிறைந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நகரில் வாழ்ந்த பெரியாழ்வார் பாடல்களாக வடித்தார். இவற்றைப் பாடுவோர் வைகுண்ட பதவி பெற்று மகிழ்வர்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends