சேப் பூண்ட சாடு சிதறித் திருடி நெய்க்கு
ஆப் பூண்டு நந்தன் மனைவி கடை தாம்பால்
சோப் பூண்டு துள்ளித் துடிக்கத் துடிக்க அன்று
ஆப் பூண்டான் அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்
அம்மனே! அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்.
பொருள்: எருதுகள் பூட்டிய வண்டிச்சக்கரத்தின் வடிவில் வந்த சகடாசுரனை உதைத்தவனே! நெய்க்கு ஆசைப்பட்டுத் திருடிய போது மாட்டிக் கொண்ட கண்ணனே! நெய்யை இழந்தவர்கள், யசோதையிடம் புகார் சொன்னபோது, மத்தைச் சுழற்றும் கயிற்றினால் அடி வாங்கியவனே! உரலில் கட்டப்பட்ட தாமோதரனே! என்னை பயமுறுத்துகிறாயே! அம்மா! என்னைப் பயமுறுத்துகிறாயே!
குறிப்பு: குழந்தைகள் தாடி, மீசை வைத்துக் கொண்டு, பெரியவர்களைப் பயமுறுத்தும் விளையாட்டே பூச்சி காட்டுதலாகும்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends