வெண்டளையால் வந்த தரவு கொச்சகக் கலிப்பாவல் ஆள் இலங்கை மலங்கச் சரம் துரந்த
வில் ஆளனை விட்டு சித்தன் விரித்த
சொல் ஆர்ந்த அப்பூச்சிப் பாடல் இவை பத்தும்
வல்லார் போய் வைகுந்தம் மன்னி இருப்பரே.
பொருள்: வலிமை மிக்க படைபலம் கொண்ட இலங்கை வேந்தன் அழியும்படி அம்பு தொடுத்த வில்லேந்தும் ராமனாகப் பிறந்தவன் திருமால். அவரே கண்ணனாகவும் பிறந்தார். கண்ணனைப் போற்றும் இந்த அப்பூச்சிப் பாடல்கள் பத்தையும் படித்தவர்கள் விண்ணுலகம் சென்று வைகுந்தத்தில் வாழும் பேறு பெறுவர்.
குறிப்பு: குழந்தைகள் தாடி, மீசை வைத்துக் கொண்டு பெரியவர்களை பயமுறுத்தும் விளையாட்டே அப்பூச்சி காட்டுதல்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends