அப்பம் கலந்த சிற்றுண்டி
அக்காரம் பாலில் கலந்து
சொப்பட நான் கட்டு வைத்தேன்
தின்னல் உறுதியேல் நம்பி!
செப்பு இள முலையார்கள்
சிறுபுறம் பேசிச் சிரிப்பர்
சொப்பட நீராட வேண்டும்
சோத்தம் பிரான் இங்கே வாராய்.
பொருள்: என் தலைவனே! கண்ணனே! இளம்பெண்கள் உன்னைப் பற்றிப் புறம் பேசிச் சிரிக்கிறார்கள். உன்னை வணங்கிக் கேட்கிறேன். உனக்காக அப்பத்துடன் சித்ரான்ன வகைகளும், பால் கலந்த அக்கார அடிசிலும் வைத்திருக்கிறேன். அவற்றை உண்ண விரும்பினால் நீராட வருவாயாக.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends