பின்னை மணாளனைப் பேரிற் கிடந்தானை
முன்னை அமரர் முதல் தனி வித்தினை
என்னையும் எங்கள் குடிமுழுது ஆட்கொண்ட
மன்னனை வந்து குழல் வாராய்! அக்காக்காய்!
மாதவன் தன் குழல் வாராய்! அக்காக்காய்!
பொருள்: ஏ! காக்கையே! கண்ணன் நப்பின்னையின் கணவன். திருப்பேர் என்னும் திவ்யதேசத்தில் பள்ளி கொண்டிருப்பவன். தேவர்களின் தலைவன். ஒப்புமை இல்லாத சிறப்புமிக்கவன். என்னையும், எங்கள் ஆயர்குலத்தையும் ஆட்கொண்டு அருள்புரிந்த
மன்னன். அந்த மாதவனுக்கு தலைவாரி முடியப் போகிறேன். அதைக் காண நீ வருவாயாக.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends