திண்ணக் கலத்தில் திரை உறிமேல் வைத்த
வெண்ணெய் விழுங்கி விரைய இறங்கிடும்
அண்ணல் அமரர் பெருமானை ஆயர்தம்
கண்ணனை வந்து குழல்வாராய் அக்காக்காய்
கார்முகில் வண்ணன் குழல்வாராய்
அக்காக்காய்.
பொருள்: காகமே! கண்ணன், கயிற்றால் பின்னிய உறி மேல் உள்ள பாத்திரத்தில் இருக்கும் வெண்ணெயை உண்பான். வேகமாக கீழிறங்கி ஓடிவிடுவான். தேவர்களின் தலைவனான அவன் தான் ஆயர்குலத்தில் அவதரித்தான். அக்கண்ணனின் கூந்தலை வார வருவாயாக. கார்மேக வண்ணனின் குழலினை வார வருவாயாக.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends