பள்ளத்தில் மேயும் பறவை உருக்கொண்டு
கள்ள அசுரன் வருவானைத் தான் கண்டு
புள் இது என்று பொதுக்கோ வாய் கீண்டிட்ட
பிள்ளையை வந்து குழல் வாராய் அக்காக்காய்!
பேய்முலை உண்டான் குழல் வாராய் அக்காக்காய்!
பொருள்: காகமே! நீர்நிலையில் இரை தேடித் திரியும் பறவை வடிவில் வந்த வஞ்சகம் மிக்க பகாசுரனின் வாயைப் பிளந்து கொன்றான் எங்கள் கண்ணன். அப்பிள்ளையின் தலையை வார வருவாயாக! அரக்கியான பூதனையின் பாலைக் குடித்த அப்பெருமானின் குழலினை வார வருவாயாக.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends