* குடும்பத்தினர் ஒன்றுகூடி காலையிலும், மாலையிலும் கடவுளை வழிபட வேண்டியது அவசியம்.
* பிழைகளில் எல்லாம் தலையாய பிழை, அறிவு தரும் நூல்களைப் படிக்காமல் காலத்தை வீணாக்குவதே.
* ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய அறிஞனாக இருந்தாலும், பக்தி இல்லாவிட்டால், விலங்கு நிலைக்கு தாழ்வான்.
* கடவுளை எஜமானராகப் பாவித்து, முகம் சுளிக்காமல் சேவை செய்வதில் ராமபக்தனான அனுமனை, உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
* உண்மையை யாரும் மறைப்பது கூடாது. உண்மை அளவில்லாத நன்மையைத் தரும்.
* எந்த பாவத்தைச் செய்தாலும் மனிதனுக்கு மன்னிப்பு உண்டு. ஆனால், நன்றி மறந்த பாவத்தை தெய்வம் கூட மன்னிப்பதில்லை.
* வியாதி தீர மருந்து உண்ணும்போது பத்தியம் இருப்பர். அதுபோல, தெய்வீக வாழ்விற்கு ஒழுக்கம் என்னும் பத்தியம் அவசியம்.
* வயலில் இட்டவிதை பலமடங்கு பெருகுவது போல, மனிதன் செய்த நல்வினை, தீவினையின் பயன்கள் ஆயிரம் ஆயிரமாகப் பெருகிவரும்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends