* பெற்றோருக்கு மதிப்பளியுங்கள். அப்போது தான் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் பெற்றோராகும்போது பிள்ளைகள் உங்களை மதிப்பார்கள்.
* பெற்றோரை மனிதர்களாக மட்டுமல்லாது, நடமாடும் தெய்வங்களாகவும் மதித்து நடக்க வேண்டும்.
* உடல் படகு போன்றது. வாழ்வோ ஓடும் ஆறு போன்றது. ஆற்றைக் கடந்து அக்கரை சேரும் வரை படகு ஓட்டையாகி விடாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.
* நல்லவற்றைக் காண்பதே கண்களின் பணியாக இருக்கட்டும். நல்லதைக் கேட்பதே காதுகளின் செயலாக இருக்கட்டும்.
* உங்களிடமுள்ள குற்றங்களைக் கண்டுபிடித்து திருத்திக் கொள்ளுங்கள். மற்றவர்களிடம் உள்ள குணங்களை தேடிப் பாராட்டி மகிழுங்கள்.
* உண்மையும், பொய்யும் கலந்த கலவையாக உலகம் இருக்கிறது. எப்போதும் சிந்தித்து செயலாற்றி உண்மையின் பக்கம் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள்.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends