எடுத்துக்காட்டுகள்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபிராமணத் தமிழ் பேச்சு வழக்காயினும் மிகுதியும் சிதையாது இலக்கண வளத்துடன் பேசப்படுகிறது. சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:

 • அகம் - வீடு
 • அத்திம்பேர்- அத்தை வீட்டார்
 • அம்மாஞ்சி - அம்மான் சேய் - மாமா மகன்/மகள்
 • ஆம்படையான் - அகமுடையான் - கணவன்/வீட்டுக்காரன்
 • நன்னா - நன்றாக
 • வாண்டு - விளையாட்டுப் பிள்ளை
 • என்ன ஓய் - முன்னிலை விளி
 • பிள்ளாண்டான் - பிள்ளை ஆண்டவன்
 • பட்டவர்த்தனமா -தெளிவாக
 • ஈஷிண்டு - இடித்துக்கொண்டு; தேய்த்துக்கொண்டு
 • பேஷிண்டு - பேசிக்கொண்டு
 • வந்தேள் - வந்தீர்கள்
 • போனேள்-போனீர்கள்
 • வந்துடுத்து - வந்துவிட்டது
 • வர்றது - வருகிறது
 • படுத்தறது - படுத்துகிறது
 • வர்றன் - வருகிறான்
 • அவா(ள்) - அவர்கள்
 • பெரியவா -பெரியவர்கள்
 • வந்தா: - வந்தார்கள்
 • வந்தாளோல்லியோ? - வந்தார்கள் அல்லவோ?
 • போறதோல்லியோ? - போகிறதோ அல்லவோ?


 • போயிடுத்து - போய்விட்டதுhttp://ta.wikipedia.org/s/eb