இன்று ஒரு தகவல். Today A Message.
மற்றவனுடன் உன்னை ஒப்பிட்டு பார்க்காதே...

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஅவன் வேறு நோக்கத்திற்காக பிறந்திருக்கிறான். நீ வேறு நோக்கத்திற்காக பிறந்திருக்கிறாய்...

இரண்டு மனிதர்களை ஒரு நோக்கத்திற்காக படைக்க கடவுள் முட்டாள் இல்லை...!