மேன்மைதாங்கிய ஃபோரம் மெம்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் நான் படிக்கும் காலத்தில் எட்டுத்தொகை பத்துப்பாட்டு பதினெண் கீழ்க்கணக்கு ஆகிய நூல்களை சிறு பாடல்கள் மூலம் தெரிந்து வைத்திருந்தேன் தற்போது மறந்து விட்டது கொஞ்சம் நினைவு படுத்தமுடியுமா உதாரணம் இனியவை நாற்பது,இன்னா நாற்பது,கார்நாற்பது, களவழிநாற்பது ஐந்திணை முப்பால் கடுகம் கோவை இதுபோல்