ஶ்ரீ:
நன்றி திரு.சௌந்தரராஜன்.
தங்கள் டிராப்பாக்ஸ் பற்றிய பின்னூட்டத்தை இதுவரை பார்க்கவில்லை.
தேடிப் பார்க்கவேண்டும்.

இந்த போரத்தின் தலைப்பில் கோபுரங்கள், ஆசார்யர்களின் படங்கள் உள்ள பகுதிக்கு
ஹெட்டர் என்று பெயர்.
அதன் கீழே பின்புலம் தெரியும்படியாக ஒரு நீல வண்ண கிடைமட்டக் கோடு காணப்படும்.
அதன் கீழே கீழ்க்கண்டவாறு உள்ள பட்டைக்கு மெயின் மெனு என்று பெயர்

இந்தப் பட்டையில் கண்டுள்ள ஒவ்வொரு மெனுவுக்கும் கீழே பல உப மெனுக்கள் இருக்கலாம்
ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கு போரத்தின் வெவ்வேறு பகுதிக்கு நேரடியாக உபயோகிப்பாளரை இட்டுச் செல்லும்.
அதுபோல் யுடிலிட்டி மெனுவில் என்னென்ன உள்ளன என்பததை கீழ்க்கண்ட படத்தில் பார்க்கவும்.
பின்னர் மேலே அந்த மெனுவிற்குச் சென்று பயன்படுத்திப் பார்த்து மேற்கொண்டு சந்தேஹத்தைக் கேட்கவும்.


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends