ஶ்ரீ
பொதுவாக தமிழர்கள் கணிக்கும் ஜாதகங்களில் மாந்தி என்ற ஒரு பெயர் கட்டங்களில் காணப்படுவதில்லை ஆனால் கேரள ஜோஸ்யர்கள் கணிக்கும் JATHAKANGALI KANAPPADUKIRATHEY ITHAN

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsMUKYATHUVAM ENNA?