ஸ்வாமின்
ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்ப்ரதாயதிலே இரு பிருவிகள் வடகலை ,தென்கலை என்பவர்களுக்கு ஆசார்ய சம்பந்தம் இருந்தாலும் அவர்களிலும் சிலர் தங்களை ஸ்வயம் ஆசார்யர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்கிறார்களே. அவர்கள் ஸமாஸ்ரயண,பரன்யாஸங்களை யார் மூலம் அனுக்ரஹித்துக்கொள்வார்கள் .
ஏன் அவர்கள் தங்களை ஸ்வயம் ஆசார்யர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்கிறார்கள் .

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends