பவித்ர மோதிரம்


ஒருவரிடம் நவரத்ன மோதிரமும் பவித்ர மோதிரமும் இருந்து பவித்ர மோதிரத்தை
வலது கை மோதிரவிரலில் போட்டுக்கொண்டு இருந்தால் நவரத்ன மோதிரத்தை எந்த கை எந்த விரலில் போட்டுக்கொள்ளவேண்டும். இதற்கு ஏதாவது சாஸ்த்திர சம்ப்ரதாயம் உண்டா ?

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends