ஸ்ரீ வாசன் அவர்களே தாங்கள் எனது கேள்வியை தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் உங்கள் பதில் படி,NVS அவர்கள் முன்பே கூறியுள்ளார் என்றபடிக்கு 11ம் நாள் கர்த்தா ஏகோதிஷ்டம் செய்வாரா அல்லது தகப்பனார் ஸ்ராத்தம் செய்வாரா ?ஒரே குழப்பமாக அல்லவா இருக்கிறது . இந்த முக்கிய விஷயத்தில் ஸ்ரீ NVS அவர்கள் ஏனோ எதுவும் கூறாமல்இருக்கிறாரே.ஏன் ?

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends