திருவரங்கத்தந்தாதி 35 அமலைக்கு இறைவா ! அம் அலைக்கும் உலகு உன் உள்ளே !

இடவமலைக்கும்புயங்கமலைக்குமிலங்குமகல்
இடவமலைக்குமிருங்கமலைக்குமிறைவசங்க
இடவமலைக்கும்புனலரங்காவெய்த்தமார்க்கண்டன்கண்டு
இடவமலைக்குமுலகழியாதுள்ளிருந்த்தென்னே

பதவுரை :

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஇடவமலைக்கும் ரிஷபகிரியான திருமாலிருஞ்சோலை மலைக்கும்
புயங்கமலைக்கும் சேஷகிரியான திருவேங்கட மலைக்கும்

இலங்கும் விளங்கும்
அகல் இடம் விசாலமான பூமிக்கு தேவதையான பூமி தேவிக்கும்
இரும் கமலைக்கும் பெரிய தாமரையில் இருக்கும் ஸ்ரீ தேவிக்கும்
இறைவ தலைவனே !
சங்கம் இடவ சங்கத்தை இடக்கையில் உடையவனே !
மலைக்கும் புனல் மோதுகின்ற காவிரி நீர் பாயும் ஸ்ரீ ரங்கத்தில் உள்ள
அரங்கா ரங்கநாதா !
எய்த்த மெலிவடைந்த
மார்க்கண்டன் மார்க்கண்டேய முனிவன்
கண்டிட பார்க்குமாறு
அம் அலைக்கும் உலகு பிரளய நீரால் அழிக்கப்பட்ட உலகங்கள்
அழியாது அழியாமல்
உள் இருந்து உன் வயிற்றில் இருந்தது
என்னே என்ன ஆச்சரியம் !