ஆஸ்ரமம்-மடம்

பல ஆன்மீக ஸ்தாபனங்கள் நமது தேசத்தில் உள்ளன. அவைகளில் பல
மடங்கள் என்ற பெயரை தாங்கி உள்ளன.ஏதோ ஒன்றிரண்டு தான் ஆஸ்ரமம் என்ற பெயர் உடையவை.ஏன் இந்த வித்தியாசம்.ஆஸ்ரமத்திர்க்கும் மடத்திற்கும் உள்ள வித்யாசம் என்ன

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends