உயர்திரு psn, nvs and padmanabhan அவர்களே,

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஉம் மூவர்க்குமாக சேர்த்து எழுதுகிறேன். எனக்கு தெரியாததால் தங்களை கேட்கிறேன். என்னிடம் என் நண்பர் ஒருவர் கேட்டார் " ப்ராமணர்கள் குடுமி வைத்து கொள்வதின் காரணம் என்ன? குடுமியின் தாத்பரியம் என்ன? இந்த காலத்திலும் சிலர் க்ராப் தலையிலேயே சிறியதாக உற்று பார்த்தால் ஒழிய கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி குடுமி வைத்து கொள்கிரார்களே! இதன் பின் ஏதாகிலும் காரணம் உண்டா?"
இதற்கு பதில் அடியேனுக்கு சத்தியமாக தெரியாது. ஒரே நாள் அவகாசம் கேட்டு விட்டு உங்கள் மூவர்க்கும் இதை எழுதுகிறேன். யார் முத்லில் பார்த்தாலும் உடனே விளக்கம் அளிக்க வேண்டிக்கொள்கிறேன்.