காசியில் செய்ய வேண்டிய புண்ணிய காரியங்கள்

காசியில் செய்ய வேண்டிய புண்ணிய காரியங்கள் வருமாறு:-

* காசி யாத்திரை செல்லும்போது ஏழைகளுக்கு தானம் செய்ய வேண்டும். காசியில் தானம் செய்தால் நல்ல கதியை அடைய முடியும்.

* காசியில் விரதம் இருப்பவர்களுக்கு உணவு அளித்து பூஜிக்க வேண்டும். இதனால் சவுதராமணி யாகம் செய்த பலனை அடைகின்றனர்.

* காசியில் தானம் செய்த பிறகு சிவபக்தியுடன் தானம் செய்து ஒரு நாள் விரதம் இருந்தால், நூறு வருடங்கள் விரதம் இருந்த பலன் கிடைக்கும்.

* காசியில் சிவபெருமானை பூஜித்து ஸ்தோத்திரம் செய்பவர்கள் சகல பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுவர்.

* மற்ற புண்ணிய தலங்களில் பலருக்கு அன்னம் அளித்த பலன், காசியில் ஒருவருக்கு அன்னம் அளித்தாலே கிடைத்துவிடும்.

* நன்றாக பால் கறக்கக்கூடிய பசுக்களை காசியில் தானம் செய்தால், அவனுடைய ஏழு தலைமுறைகள் பலன் அடையும்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendssource:http://cinema.maalaimalar.com/2012/08/29154421/kashi-doing-worship.html