3. அழகர் அந்தாதி- 001 / 100 மனமே ! மாலிருஞ்சோலை அழகனை எப்போதும் நினை !

நீர் ஆழி வண்ணனை பால் ஆழி நாதனை நின்மலனை
சீர் ஆழி அம் கைத் திருமகள் கேள்வனை தெய்வப் புள் ஊர்
கூர் ஆழி மாயனை மால் அலங்காரனை கொற்ற வெய்யோன்
ஓர் ஆழித் தேர் மறைத்தானை எஞ்ஞான்றும் உரை நெஞ்சமே !


ஆழி - கடல்
சீர் ஆழி - மோதிரம்
கூர் ஆழி - சுதர்சனம்
ஓர் ஆழி - சக்கரம்

நெஞ்சமே என் மனமே !
நீர் ஆழி வண்ணனை கடல் போன்ற நீல நிறம் கொண்டவனை ,
பால் ஆழி நாதனை பாற்கடலில் பள்ளி கொண்ட தலைவனை ,
நின்மலனை குற்றம் அற்றவனை ,
சீர் ஆழி அம கை சிறந்தமோதிரம் அணிந்த அழகிய கைகளை உடைய
திருமகள் கேள்வனை மகா லக்ஷ்மியின் கணவனை ,
தெய்வப் புள் ஊர் சிறந்த கருடன் மேல் பவனி வருபவனை ,
கூர் ஆழி மாயனை கூர்மையான சுதர்சனம் உடைய மாயங்கள் செய்பவனை ,
மால் அலங்காரனைதிரு மாலிருஞ்சோலை அழகனை ,
கொற்ற வெய்யோன் ஓர் ஆழித் தேர் வெற்றியுடைய சூரியனின் ஒற்றைச் சக்கரத் தேரை
மறைத்தானை பாரதப்போரில் மறைத்தவனை
எஞ்ஞான்றும் உரை எப்போதும் துதி செய்வாய் !Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends