3. அழகர் அந்தாதி - 038/100 தவித்தானை வா என , வந்தானைப் பற்றினென் தஞ்சம் என்றே !

கவித்தானை மன்னற்கு நட்பு ஆய் முடி கவித்தானை அன்று

புவித்தானை வற்றப் பொழி சரத்தானைப் பொருது இலங்கை
அவித்தானை மாலிருஞ்சோலை நின்றானை அழகனை முன்
தவித்தானை வா என வந்தானைப் பற்றினென் தஞ்சம் என்றே


பதவுரை :கவி + தானை ( படை)
புவி + தானை (ஆடை)

கவி தானை மன்னற்கு வானர சேனைகளின் மன்னன் ஆன சுக்ரீவனுக்கு
நட்பு ஆய் முடி கவித்தானை நண்பன் ஆகி , மகுடாபிஷேகம் செய்வித்தவனும்
புவி தானை வற்ற பூமிக்கு ஆடை ஆகிய கடல் வற்றும்படி
பொழி சரத்தானை பிரயோகித்த ஆக்னேயாஸ்திரத்தை உடையவனும் ,
பொருது இலங்கை அவித்தானை போரிட்டு இலங்கையை அழித்தவனும் ,
மாலிருஞ்சோலை நின்றானை திரு மாலிருஞ்சோலையில் நிற்கும் அழகரும் ,
ஆனை தவித்து வா என கஜேந்திரன் வருந்தி "காக்க வா" என்று அழைத்தவுடன்
வந்தானை அழகனைவந்தவனுமான அழகர் பிரானை
தஞ்சம் என பற்றினேன் சரணம் என்று அடைந்தேன்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends