ஆயகலைகளின் முழு வடிவாகிய கிளியை ஏந்தியபடி அன்னை மீனாட்சி நின்ற திருக்கோலத்தில் மதுரையிலே அருளாட்சி புரிகின்றாள்.

அவளிடம் கிளி இருக்க காரணம் என்ன?


Click image for larger version. 

Name:	Meenakshi.jpg 
Views:	6 
Size:	86.5 KB 
ID:	1181

பக்தன் தன் கோரிக்கையை அம்மையிடம் சொல்கிறான்.
அதைக் கவனமாகக் கேட்கும் கிளி, மீனாட்சி அம்மனிடம் அதை திரும்பத் திரும்பச் சொல்லி நினைவூட்டுகிறது. இதனால், நமது கோரிக்கை விரைவில் நிறைவேறுகிறது.

மீனாட்சி அம்மனுடன் கிளி இருக்கும் காரணம் இது தான்.
Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsSource:Nagarathar