லக்கினம் என்றால் என்ன?
------------------------------------Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsClick image for larger version. 

Name:	Brahma.jpg 
Views:	21 
Size:	40.6 KB 
ID:	1315

பெரும்பாலனவர்களுக்கு நட்சத்திரம்,ராசி தெரியும் ஆனால் லக்கினம் தெரியாது.ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ராசி என்பது அவருடைய உடலை போன்றது.லக்கினம் என்பது உயிரை போன்றது.

ஒருவரின் பிறந்த நேரமே லக்கினம் ஆகும்.அதாவது அந்த நேரத்தில் எந்த ராசி மணடலம் இருக்கிறதோ அதுவே லக்கினமாக கொள்ளவேண்டும்.

ஒருவரின் ஜாதகத்தை கணிப்பதற்கு லக்கினததை அடிப்படையாக கொண்டுதான் கணிக்கவேண்டும்.ஒன்பது நவக்கிரகங்களில் ஒவ்வொரு லக்கினத்திற்கும் சில கிரகங்கள் நன்மையையும்,சில கிரகங்கள் தீமையையும் செய்யும்.

ஒரு மனிதருக்கு லக்கினத்திற்கு யோகம் செய்யக்கூடிய திசா அமைப்புகள் நல்ல பருவ காலத்திலேயே வந்தால் அவர் உண்மையிலேயே பாக்கியம் செய்த யோகக்காரர்தான்.

அன்புடன் பட்டுக்கோட்டை ஜோதிடர் சுப்பிரமணியன்.