திருமணத்தில் வாசிக்க வேண்டிய ராகங்கள்..

1, மாப்பிள்ளை அழைப்பின்போது கல்யாணி, சங்கராபரணம்.

2, மாப்பிள்ளை அழைத்து வரும்போது கரகரப்பிரியா, காம்போதி, தோடி.

3, நிச்சயதார்த்தம் கானடா, அடானா, பேகடா.

4, திருமணநாள் காலை கேதாரம், பூபாளம், பிளஹரி.

5, முகூர்தத்த்திற்கு முன் தன்யாசி, நாராயணி.

6, முகூர்த்தம் நடக்கும்போது நாட்டைகுறிச்சி.


7, தாலிகட்டும்போது ஆனந்தபைரவி.Source: Swarnagiri Vasan

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends