உலகங்கள் மொத்தம் 14 அதன் விவரம்

மேலுள்ள உலகங்களும், அங்கு வசிபோரும்...

1, பூலோகம் மனிதர், விலங்கு முதலியோர்.

2, புவர் லோகம் சூரியன் முதலான கிரகங்களும், நட்சத்திரங்களும். மற்றும் சூக்ஷ்ம வடிவத்தில் உள்ள கின்னரர் முதலியோர்.

3, சுவர் லோகம் இந்திரன் முதலான தேவர்கள், அதிஷ்டான தேவதைகள், மஹரிஷிகள், கந்தவர்கள், அப்ஸரஸ்கள் முதலியோர்.

4, மஹர் லோகம் மார்க்கண்டேயர் முதலான தவ முனிவர்கள்.

5, ஜனோ லோகம் பித்ருக்கள்.

6, தபோ லோகம் அயோ நிஜ தேவதைகள்.

7, சத்ய லோகம் ப்ரம்மர்கள்.

கீழ் உள்ள உலகங்களும் அங்கு வாழ்வோரும்.
..

1, அதல அசுரர்கள்.

2, விதல அசுரர்கள்.

3, சுதல மஹாபலி முதலியோர்.

4, தராதல மாயாவிகள், அசுரர்கள், ராக்ஷஸர்கள்.

5, மஹாதல, மற்றும் 6, ரசா தல அசுரர்களில் சிறப்பான நிவாதகவசர், காலகேயர் முதலியோர்.

7, பாதால வாசுகியுடன் கூடிய கடும் விஷம் கொண்ட பாம்பு கூட்டங்கள், மிகப்பெரிய சர்ப்பங்கள்...Source:Swarnagiri Vasan

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends