பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து விடுமாம் அந்த பத்து என்ன?


1,மானம்,
2,குலம்.
3,கல்வி.
4,வண்மை,
5அரிவுடைமை.
6,தானம்.
7,தவம்.
8,முயற்சி.
9, தாளாண்மை.
10,காமம்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends


Source:Swarnagiri Vasan