பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து விடுமாம் அந்த பத்து என்ன?


1,மானம்,
2,குலம்.
3,கல்வி.
4,வண்மை,
5அரிவுடைமை.
6,தானம்.
7,தவம்.
8,முயற்சி.
9, தாளாண்மை.
10,காமம்.




Source:Swarnagiri Vasan

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends